Follo distriktsrevisjon IKS

Oversikt over ansatte

Navn Stilling Telefon Mobil E-post
Neby, Steinarrevisjonssjef64 87 87 60952 18  899 steinar.neby@follodr.no
Makarov, Pavel revisor 64 87 87 51 994 64 406 pavel.makarov@follodr.no
Lundby, Camilla revisor
64 87 86 15
  938 29 893 camilla.lundby@follodr.no
Kristiansen, Faithrevisor64 87 87 71942 14 004faith.kristiansen@follodr.no
Hjort, Didrikavdelingsleder 
forvaltningsrevisjon/
ass. revisjonssjef
64 87 87 72954 05 075didrik.hjort@follodr.no
Nedregård, Bjørn Toreforvaltningsrevisor64 87 84 86986 66 546bjorn.tore.nedregard@follodr.no
Tveter, Even forvaltningsrevisor 64 87 86 14 911 63 139 even.tveter@follodr.no