Follo distriktsrevisjon IKS

Oversikt over ansatte

Navn Stilling Telefon Mobil E-post
Neby, Steinarrevisjonssjef/
statsautorisert revisor
64 87 87 60  952 18 899 steinar.neby@follodr.no
Lundby, Camilla registrert revisor
64 87 86 15
  938 29 893 camilla.lundby@follodr.no
Kristiansen, Faithrevisor64 87 87 71  942 14 004faith.kristiansen@follodr.no
Nedregård, Bjørn Toreforvaltningsrevisor64 87 84 86  986 66 546bjorn.tore.nedregard@follodr.no
Tveter, Even rådgiver 64 87 86 14   911 63 139 even.tveter@follodr.no