Follo distriktsrevisjon IKS

 

Velkommen

Follo distriktsrevisjon IKS har røtter tilbake til 1946 og utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i henhold til lov og forskrift om revisjon i kommunene i Follo. Våre eierkommuner er Ski,  Enebakk, Ås og Nesodden kommuner. I tillegg reviderer vi ca 60 andre virksomheter bestående av interkommunale foretak, kirkelige fellesråd, menighetsråd og stiftelser.


Ved revisjonen jobber det 7 ansatte med fagbakgrunn som statsautorisert revisor, registrert revisor, diplomert internrevisor,siviløkonom, jurist, og annen høyere økonomisk utdannelse. Vi har lang erfaring fra offentlig/privat revisjon og kommunal forvaltning.


Nyheter
Nov 2015Ledig stilling som regnskapsrevisor, søknadsfrist 1. des. Ta kontakt med revisjonssjef Steinar Neby for mer informasjon tlf 64 87 87 60/ 95 21 88 99.  E-post: steinar.neby@follodr.no
Nov 2015Follo distriktsrevisjon IKS er valgt som revisor for Follo lokalmedisinske senter IKS
Sept 2015Representantskapet gir støtte til utredning av en større interkommunal revisjonsenhet som inkluderer Follo distriktsrevisjon IKS.
April 2015

Trond Simarud valgt til ny styreleder av Follo distriktsrevisjon IKS

Des 2014Oppegård kommune vedtar å tre ut av selskapet 1.1 2016.
Mai 2014

Frogn kommune vedtar å tre ut av selskapet fra 1.1.2016.