Follo distriktsrevisjon IKS

 

Velkommen

Follo distriktsrevisjon IKS har røtter tilbake til 1946 og utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i henhold til lov og forskrift om revisjon i kommunene i Follo. Våre eierkommuner er Ski,  Enebakk, Ås og Nesodden kommuner. I tillegg reviderer vi ca 60 andre virksomheter bestående av interkommunale foretak, kirkelige fellesråd, menighetsråd og stiftelser.


Ved revisjonen jobber det 7 ansatte med fagbakgrunn som statsautorisert revisor, registrert revisor, diplomert internrevisor,siviløkonom, jurist, og annen høyere økonomisk utdannelse. Vi har lang erfaring fra offentlig/privat revisjon og kommunal forvaltning.


Nyheter
2017En alternativ organisering av selskapet etter samvirkemodellen er under utredning.
2016Intensjonsavtale med Østfold kommunerevisjon IKS om etablering av et felles IKS inngås.
Okt 2016Camilla Lundby ansatt som ny regnskapsrevisor.
Nov 2015Follo distriktsrevisjon IKS er valgt som revisor for Follo lokalmedisinske senter IKS.
Sept 2015Representantskapet gir støtte til utredning av en større interkommunal revisjonsenhet som inkluderer Follo distriktsrevisjon IKS.
April 2015

Trond Simarud valgt til ny styreleder av Follo distriktsrevisjon IKS