Follo distriktsrevisjon IKS

Rapporter

2019:Anleggsprosjekt TangenveienEnebakk kommune
2019: Empo - selskapskontrollSki kommune
2018: Rus og psykiatriNesodden kommune
2018: SamhandlingsreformenEnebakk kommune
2018: Follo landbrukskontorFelles
2018: Integrering av flyktningerSki kommune
2018: Psykisk helse barn og ungeÅs kommune
2018: Ressurskrevende brukereSki kommune
2018: Kirkebygda sentralrenseanleggEnebakk kommune
2018: Integrering av flyktningerNesodden kommune
2018: Investeringer og gjeldÅs kommune
2017: InternkontrollEnebakk kommune
2017: Gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassenSki kommune
2017: EiendomsforvaltningSki kommune
2017: Kommunale avgifterEnebakk kommune
2017: Barnevern - hjelpetiltak i hjemmetÅs kommune
2017: InternkontrollÅs kommune
2017: Psykisk helsearbeid for barn og ungeNesodden kommune
2017: Kvalitet i sykehjemstilbudetNesodden kommune
2017: Kommunale anskaffelserSki kommune
2017:ByutviklingSki kommune
2016: Mobbing i skolenEnebakk kommune
2016: Vedlikehold av byggNesodden kommune
2016: InternkontrollSki kommune
2016: Skoleutbygging Ås kommune
2016: Samfunnssikkerhet og beredskapÅs kommune
2016: Psykisk helsearbeide for barn og ungeSki kommune
2016: Kommunens møte med publikumNesodden kommune
2016: Omorganisering - økonomi og IKTSki kommune
2016: Prosjektstyring i byggeprosjektOppegård kommune
2016: IKT og beredskapOppegård kommune
2016: DemensomsorgEnebakk kommune
2015: Follo Ren IKS -Selskapskontroll
2015: Sikkerhet og beredskapSki kommune
2015: Sikkerhet og beredskapFrogn kommune
2015: Sikkerhet og beredskapEnebakk kommune
2015: HjemmetjenesterÅs kommune
2015: Dokumentbehandling og arkivÅs kommune
2015: BarnehagerNesodden kommune
2015: BarnevernFrogn kommune
2015: PPT i skole og barnehageOppegård kommune
2015: PPT i skole og barnehageSki kommune
2015: Vann og avløpSki kommune
2015: SamhandlingsreformNesodden kommune
2014: Forvaltning av kommunens byggOppegård kommune
2014: Ny struktur for administrativ organiseringNesodden kommune
2014: Vann og avløpFrogn kommune
2014: SamhandlingsreformÅs kommune
2013: SelvkostOppegård kommune
2013: Hjelpetiltak i hjemmetEnebakk kommune
2013: NAVÅs kommune
2013: ProsjektstyringSki kommune
2013: ProsjektstyringFrogn kommune
2013: InternkontrollEnebakk kommune
2013: Psykisk helsearbeid for ungeFrogn kommune
2013: Psykisk helsearbeid for ungeOppegård kommune
2013: NAVEnebakk kommune
2013: NAVOppegård kommune
2013: HjemmetjenestenNesodden kommune
2013: SamhandlingsreformenFrogn kommune
2013: NAVSki kommune
2013: Forvaltning av kommunens byggÅs kommune
2013: BarnevernOppegård kommune
2013: ØkonomistyringNesodden kommune
2012: AnskaffelserFrogn kommune
2012: ByggesaksbehandlingFrogn kommune
2012: Kvalitet i sykehjemSki kommune
2012: Måloppnåelse og kvalitet i grunnskolenSki kommune
2010:02 Vann og avløpSki kommune
2010:01 Selvkost, avgifter og gebyrerFrogn kommune
2009:08 Bruk av opplæringslov og ressurser i skolenEnebakk kommune
2009:07 Barnevernstjenesten hjelpetiltak i hjemmetVestby kommune
2009:06 Barnevernets rammevilkårÅs kommune
2009:05 Barnevernstjenesten hjelpetiltak i hjemmet delrapport 2Ski kommune
2009:04 Kvalitet i helseinstitusjoneneOppegård kommune
2009:03 Forebyggende barnevernSki kommune
2009:02 Mottak og integrering av flyktningerFrogn kommune
2009:01 Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjonFrogn kommune
2008:13  Etterlevelse av etiske retningslinjer  Del II -FolkevalgteSki kommune
2008:12  Etterlevelse av etiske retningslinjer  Del I - ansatteSki kommune
2008:11  Spesialundervisning i grunnskolenVestby kommune
2008:10  Spesialundervisning i grunnskolenEnebakk kommune
2008:9  Spesialundervisning i grunnskolenSki kommune
2008:8  Hjemmebaserte tjenesterOppegård kommune
2008:7  Spesialundervisning i grunnskolenOppegård kommune
2008:6  Hjemmebaserte tjenesterEnebakk kommune
2008:5  Barn i fosterhjemEnebakk kommune
2008:4  Hjemmebaserte tjenesterFrogn kommune
2008:3  Hjemmebaserte tjenesterSki kommune
2008:2  Hjemmebaserte tjenesterVestby kommune
2008:1  Barn i fosterhjemOppegård kommune
2007:10 Rusforebyggende arbeid i FrognFrogn kommune
2007:9 Vedlikehold av kommunale byggEnebakk kommune
2007:8 Vedlikehold av kommunale byggFrogn kommune
2007:7 Vedlikehold av kommunale byggOppegård kommune
2007:6 Informasjonssikkerhet og IT-driftEnebakk kommune
2007:5 Utbygging i SonVestby kommune
2007:4 Barn i fosterhjemVestby kommune
2007:3 Ski magasinleir Ski kommune
2007:2 Barn i fosterhjem
Ski kommune
2007:1 Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune
2006:10 Barn i fosterhjem Frogn kommune
2006:9 Anskaffelser Ås kommune
2006:8 Likebehandling i byggesaker Frogn kommune

Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapportene er Steinar Neby tlf: 64 87 87 60
Alle rapportene er i adobe pdf, gratis progam for å lese rapportene kan hentes ved å trykke HER