Follo distriktsrevisjon IKS

 Tips oss

Revisjonen skal kontrollere regnskaper og økonomistyring i kommunene, men også hvordan kommunene forvalter sine oppgaver og plikter. Det gjelder både saksbehandling, inngåelse av kontrakter og avtaler, kjøp av varer og tjenester og gjennomføring av politiske vedtak.


Noen ganger er vi avhengig av tips for å kunne avdekke brudd på lover, regler og forskrifter. Vi er også  avhengig av informasjon fra blant annet brukere av kommunale tjenester, ansatte i kommunen og  leverandører av varer og tjenester til kommunen for å kunne avdekke eventuelle ulovlige, irregulære og uetiske forhold. Som ansatt i kommunen eller kommunalt eid selskap skal du vite at det å varsle om slike forhold er en berettiget og lojal handling. 

Du har rett til å være anonym dersom du ønsker det. Men velger du anonymitet, vil vi ikke kunne gi deg svar på hvordan vi følger opp din henvendelse. Anonym henvendelse kan dessuten redusere vår mulighet til å forfølge det forholdet du varsler om. Vi respekterer om du vil gi melding anonymt og lover at vi skal gjøre vårt beste for å undersøke de forhold du melder.

Varsling kan skje på en av følgende måter:

Telefon:
64 87 87 60 / 952 18 899


E-post:
Klikk på blå link her: tips@follodr.no og beskriv hva forholdet gjelder.


Papir post:
Follo distriktsrevisjon IKS
Postboks 3010
1402 Ski


Du kan ringe oss på det oppgitte telefonnr, sende oss et brev, eller du kan sende oss en e-post. Hvis du ikke insisterer på anonymitet, så husk å oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer - ellers kan vi ikke ta kontakt med deg.